Facebook Twitter Youtube

Працевлаштування

Умови роботи в суді

Оголошення про проведення конкурсу

 

Умови роботи в суді

Згідно із Законом України «Про державну службу» (далі Закон) вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Проведення конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя,  з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, у якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною 3 або 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка, фотокартку 3х4 – 1 шт.;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК);

8) для кандидатів на зайняття вакантної посади категорії «Б» – заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини.

 

Інформація для осіб з інвалідністю

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає відповідну заяву за встановленою формою.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у частині 1 статті 25 Закону, зокрема документи про підтвердження досвіду роботи.

Служба управління персоналом державного органу, у якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про результати такої перевірки.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у Шостому ААС можна отримати за телефоном – (044) 254-20-67

   

Оголошення про проведення конкурсу

У кожному оголошенні про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади розміщується наказ голови суду про проведення конкурсу, вакантні посади й умови до них, дати для подання документів і проведення конкурсу.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65