15-16 червня 2022 відбувся lX Business & Legal Tax Forum.

Суддя ШААС , д.ю.н.  Оксана Епель в рамках сесії «Податкові спори»  розповіла про судову  практику щодо оскарження результатів податкової перевірки,  спірні питання  та проблематику доказування в цій категорії спорів.