Судовий збір

Ставки
Реквізити
Порядок сплати  
 

Ставки

Згідно із Законом України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року*, у якому відповідна заява або скарга подається до суду у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

 

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору

Ставка судового збору

1

адміністративного позову:

1.1 майнового характеру, який подано:

- суб’єктом владних повноважень, юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

- фізичною особою або фізичною особою - підприємцем

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1.2 немайнового характеру, який подано:

- суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

- фізичною особою

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2

апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

3

касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5

апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

6

заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

4 За видачу судами документів:

1) за повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

6) за виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

5

У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

* станом на 01.01.2017 - 1 600 грн

 * станом на 01.01.2018 - 1 762 грн

 * станом на 01.01.2019 - 1 921 грн

 * станом на 01.01.2020 - 2 102 грн

 * станом на 01.01.2021 - 2 270 грн


Реквізити  
 
Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях
Отримувач коштів
ГУК у м.Києві/Печерс.р-н/22030101
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783 
Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)
Код банку отримувача (МФО) 899998
Рахунок отримувача UA638999980313171206081026007 
Код класифікації доходів бюджету 22030101 

Призначення платежу

*;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), на рішення від ______ (дата оскаржуваного рішення) по справі _________ (номер справи), Шостий апеляційний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа)

При заповненні платіжного документа в графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а за його відсутності в зв’язку з релігійними переконаннями зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи «Призначення платежу»:

*;101;1234567890; Судовий збір, за позовом Іванова Івана Івановича, на рішення від 01.01.2019 по справі 905/1057/18, Шостий апеляційний адміністративний суд

Реквізити для сплати судового збору за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави

Реквізити для сплати штрафу (як засобу процесуального примусу) за рішеннями про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу)

Розрахувати судовий збір автоматично та сформувати квитанцію для його сплати, а також здійснити оплату судового збору онлайн можливо, перейшовши за цим посиланням.

 

Порядок сплати

Судовий збір може сплачуватися як у безготівковій, так і в готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку та справляється за місцем розгляду справи.

У разі, коли громадянин проживає не за місцем розгляду справи, судовий збір може бути перерахований через будь-яку установу банку чи відділення зв'язку із зазначенням необхідних реквізитів.

Квитанція є документом про сплату судового збору. Вона має бути підписана уповноваженою посадовою особою банку і скріплена печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

Документ про сплату судового збору додається до позовної заяви та апеляційної скарги на судові рішення, до інших заяв щодо здійснення судом певних дій, за які передбачено сплату судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір».

У разі, коли сплата судового збору здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунка вкладника, відкритого в установі банку, додається довідка, засвідчена підписом контролера та скріплена печаткою установи банку.

При сплаті судового збору готівкою до документа, щодо якого вчинюється відповідна дія, додається оригінал квитанції кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка платника – останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту: «Зараховано в дохід бюджету____________грн. (дата)». Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платник судового збору – юридична особа – зазначає код ЄДРПОУ, а платник – фізична особа – ідентифікаційний код, а при його відсутності (у зв’язку з релігійними переконаннями) зазначаються його паспортні дані.

У графі «призначення платежу» вказується:

«Судовий збір за позовом___________(ПІБ позивача або назва установи чи організації (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 38004897  (Шостий апеляційний адміністративний суд, де розглядається справа)».