Аналіз стану розгляду звернень громадян, що надійшли протягом вересня 2019 року

І. Протягом вересня 2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 12 звернень. З них:

- 4 скарги та 2 звернення щодо направлення копії судового рішення з мокрою печаткою суду, з яких:

- 4 скарги надійшли від скаржника по телефону;

- 1 скарга, яка надіслана до Шостого ААС Державним підприємством «Інформаційні судові системи»;

- 1 звернення, яке надійшло з Головного територіального юстиції у Сумській області.

На скарги та звернення скаржнику надано обґрунтовану відповідь та направлено на адресу, зазначену у зверненнях.

Скаржникам надано відповідь та повідомлено дати  направлення справ до суду першої інстанції.

Скаржнику повідомлено, що 24.05.2019 на його адресу направлено проміжну відповідь, а 17.09.2019  направлено відповідь по суті питань, викладених у скарзі.

Заявнику повідомлено про право звернення до суду із заявою про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення, також  роз’яснено ст.23 КАС України,  та повідомлено, що вирішення інших питань, викладених у зверненні не відноситься до компетенції Шостого ААС.

Протягом вересня 2019 року до сектору надійшло 2 дублетних звернення та 4 повторних звернення.

Відповіді на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, працівників апарату суду. Керівництво проводить особистий прийом громадян.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого ААС Сектором відділу правової роботи за вказаний період надано відповідь на 13 звернень.

 

ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Шостого ААС за вересень 2019 року встановлено, що за вказаний період громадяни із заявами на прийом до керівництва суду не звертались.