Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом листопада 2019 року

І. Протягом листопада 2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 95 документів, які були передані на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб –36, з них:

Запити фізичних осіб –27, з них:

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади –32, з них:

  1. II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 84 відповіді.

     -    листування щодо відомостей про виконання судових рішень з індексом 02.5-18- 2 листи;

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору -8;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції-1.