Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом квітня 2020 року

І. Протягом квітня 2020 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 123 документи, які були передані на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб – 39, з них:

Запити фізичних осіб –68, з них:

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади – 16, з них:

II. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого апеляційного адміністративного суду відділом правової роботи за вказаний період надано 116 відповідей:                                                                                                                                                         

Листування щодо відомостей про виконання судового рішення з індексом 02.5-17 – 4 документа.

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору – 13;

Підготовлено службових записок – 21;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції – 4.