Аналіз стану розгляду запитів фізичних і юридичних осіб та вищих органів державної влади, що надійшли протягом травня 2020 року

І. Протягом травня 2020 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшов 101 документ, який був переданий на опрацювання до Сектору відділу правової роботи, з них:

Запити юридичних осіб –39, з них:

Запити фізичних осіб – 46, з них:

Запити, що надійшли з органів суддівського самоврядування, вищих органів державної влади –16, з них:

 

Підготовлено подань про повернення помилково/надміру сплаченої суми судового збору – 7;

Підготовлено службових записок – 11;

Складено довідок про повернення поштової кореспонденції – 3.